Integritetspolicy

Integritetspolicy SIDENGÅRDEN Oscar Almgren Sidenväveri - GDPR

Det är viktigt för oss på SIDENGÅRDEN att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi på SIDENGÅRDEN säkerställer att din integritet skyddas vid användning av våra tjänster. Vi har därför en policy som fastställer hur dina personuppgifter ska behandlas och skyddas. Denna integritetspolicy gäller SIDENGÅRDENs kunder, leverantörer och anställda.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

SIDENGÅRDEN Oscar Almgren Sidenväveri är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom företaget.

Var lagras dina personuppgifter?

De uppgifter som vi behandlar om dig lagras inom Europeiska Unionen. All behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Vad för slags personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in personuppgifter som behövs för att utföra vårt uppdrag gentemot dig som kund eller leverantör. De personuppgifter som vi behandlar är framförallt kontaktinformation såsom namn, telefonnummer, email och adress.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi använder dina personuppgifter i följande ändamål:

• För att bearbeta våra kunders beställningar.

• För att skicka dig aviseringar om leveransstatus.

• För att kontakta dig vid eventuella problem med leveransen av dina varor

• För att besvara dina frågor.

• För att skicka dig enkäter som ger dig möjlighet att påverka vår service och kvalitet.

• För att skicka löpande information eller erbjudande och reklam.

Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Därefter raderas dina personuppgifter.

Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Vi kan inte radera dina uppgifter i de fall det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas. Begäran om att åberopa dessa rättigheter skall vara skriftlig och skickas till oss på adressen nedan:

SIDENGÅRDEN Oscar Almgren Sidenväveri
Vall Hardings 124
621 93 VISBY

eller till: info@sidengarden.se

Efter utskicket av detta registerutdrag kommer vi spara denna förfrågan i 12 månader.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina uppgifter behandlas enbart av berörda avdelningar inom bolaget. Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla ovannämnda tjänster till dig, t.ex. speditörer,  faktureringsföretag eller betalkortsföretag i samband med order och genomföra köp. De i sin tur, tar lika väl hand om dina uppgifter som vi gör.. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Vi anpassar fortlöpande våra säkerhetsåtgärder i enlighet med utvecklingen på det tekniska området.

SIDENGÅRDEN Oscar Almgren Sidenväveri